Författare i Kronoberg
Startsida, Pär Lagerkvist

Presentation av sällskapet

Pär Lagerkvist-samfundets skriftserie

 

 

Pär Lagerkvist-Samfundet

Pär Lagerkvist-Samfundet stiftades den 8 oktober 1989 till minne av Pär Lagerkvists liv och gärning. Initiativtagare var Anders Ringblom och Willy Jönsson. Samfundet ska verka för att intresset för Lagerkvists författarskap hålls levande, dels genom att tillse att de olika verken finns tillgängliga för allmänheten, dels genom att främja studiet av det i form av återkommande föreläsningar, seminarier och symposier samt i form av stöd till utgivning av skrifter om honom och hans författarskap. Samfundet ska också verka för att minnen av Lagerkvists liv bevaras.

Årsmötet hålls en lördag så nära den 23 maj som möjligt, författarens födelsedag. I regel hålls årsmötet i Växjö, där Samfundet har sitt säte, men årsmöten har också förlagts till Lidingö, Rönnäng och Göteborg.

I samband med 100-årsminnet av Pär Lagerkvists födelse 1991 genomförde Samfundet en föreläsningsserie och ett symposium i samverkan med Högskolan i Växjö samt en
jublieumsutställning "Dikten och verkligheten" i samverkan med Smålands museum. De
föreläsningar som gavs vid dessa evenemang och Samfundets årsmötesföreläsningar har getts ut i Samfundets skriftserie. Sällskapets medlemsantal är år 2000 cirka 240.

Styrelse och kontaktpersoner:

Margareta Petersson, ordf
Växjö universitet

Christer Knutsson, sekr
Kaptensgatan 9
352 35 Växjö
Tel: 0470-40241


Pär Lagerkvists-Samfundets adress: Box 424, 351 06 Växjö
Postgiro: 480 78 24-0
Årsavgift: 125:- för enskild medlem, 25:- för familjemedlem. 2000:- för ständigt medlemskap.

För årsavgiften får fullbetalande medlemmar gratis aktuellt nummer av skriftserien.

 

Pär Lagerkvist-Samfundets skriftserie:

1. Pär Lagerkvist 100 år. Föreläsningar och anföranden i Växjö våren 1991. (1992)
2. Örjan Lindberger: Pär Lagerkvist och våldsmakterna. (1992)
3. Två Lagerkviststudier. Yngve B. Ohlsson: Sagt och osagt i Pär Lagerkvists dikt Med gamla ögon ser jag mig tillbaka. Gunnar Syréhn: Himlens hemlighet - en studie på tvärs. (1993)
4. Viktor Claes: Pär Lagerkvists Barabbas som roman. (1993)
5. Bengt Larsson: Pär Lagerkvist och det stora samhällsbygget. Kring ett motiv i en opublicerad berättelse från hösten 1917. (1995)
6. Tatiana Tjesnokova: Pär Lagerkvist som teater- och litteraturkritiker. (1996)
7. Pär Lagerkvist: Två sagor om livet, faksimilutgåva av 1913 års original. (1997)
8. Anders Ringblom: Småland i världen. Om Lagerkvist och Moberg. (1998)
9. Jöran Mjöberg: Ångest var hans arvedel. Om Pär Lagerkvist som lyriker. (1999)
10. I katedralens hägn. (2003)
11. ?
12. Det evigas hem är här. (red. Margareta Petersson) (2005)
13. Det var en gång en värld. (red. Margareta Peterson, Christer Knutsson) (2005)
14. Brev till och från Pär Lagerkvist: från Heidenstam till Forssell/urval och kommentarer: Bengt Lagerkvist (2006)

 

Om författaren
Verkförteckning
Länkar
Litterärt sällskap