Länsbibliotek Sydost

Den här sajten uppdateras inte längre.

 

Nya böcker om Vilhelm Moberg

Jens Liljestrand, Mobergland. Personligt och politiskt i Vilhelm Mobergs utvandrarserie, Ordfront 2009.

Ingrid Nettervik & Anna Willias (red.) Vidare med Vilhelm Moberg, Carlssons 2009.

©Joakim Larnö