Till startsidan
Rubrik

 

ETT SKEPPSVRAK I RONNEBY SKÄRGÅRD
Hösten 2001 och 2002 utfördes marinarkeologiskaundersökningar av ett vrak norr om Stora Ekön i Ronneby skärgård. Vraket dateras till 1480-talet. Det vilar på knappt 10 meters djup med lätt slagsida åt styrbord. Det som syns av vraket är akterstäven och några av babordssidans spant. Skeppet är det äldsta kravellbyggda fartyg som hittats i nordiska farvatten.

Gripshunden

”Gribshunden” eller ”Griffen”?
Fynd som delar av kanoner och ringbrynjor tyder på att skeppet varit rustat för strid. Man har även hittat djurben, laggkärl och glas. Nio kanonlavetter och skeppets gångspel bärgades.

Historiska källor tyder på att det kan vara det danska kungliga skeppet ”Gripshunden” eller ”Griffen” som ligger på havsbotten. I krönikorna skildras att kung Hans gjorde en resa till riksmöte i Kalmar 1495.Han ville genom förhandlingar åter samla de nordiska rikena under en union och en unionskung. Ett av fartygen som stävade mot Kalmar var ”Gripshunden” som anges som kungens huvudskepp. När skeppet kommer till Ekön bröt en eldsvåda ut ombord och skeppet sjönk. Adelsmannen Tyge Krabbe som var med på resan berättade att många adelsmän och "fattiga karlar" omkom i lågorna.

Utställningen visar fynden som bärgades och hur de kan tolkas. Även en film från vrakplatsen visas. Den marinarkeologiska undersökningen utfördes av Kalmar läns museum på uppdrag från Länsstyrelsen Blekinge. Föremålen finns idag på Blekinge museum.

PDF

Bilder från utställningen